Meer vuilniswagens rijden vanaf 2030 schoon

22-10-2019 611 keer bekeken 0 reacties

In onder meer Leiden, Groningen, Den Haag en Breda mogen vanaf 2030 alleen nog nieuwe, emissievrije vuilniswagens worden gekocht. Deze gemeenten sloten zich aan bij het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen.

Een aantal maanden geleden werd het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen opgesteld als uitvloeisel van het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 werd gepresenteerd. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg ondertekenden het convenant toen al. Ook een aantal bedrijven in deze gemeenten die in de reinigingsbranche actief zijn, hebben zich verplicht om emissieloze voertuigen te gaan bouwen en gebruiken.

De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het verduurzamen van reinigingsvoertuigen en vuilniswagens. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil, en kunnen daarom eisen stellen aan de voertuigen die vuilverwerkers en –ophalers gebruiken. Op dit moment rijden in een aantal gemeenten al emissieloze reinigingsvoertuigen. Het betreft zowel batterij-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld kleine vrachtauto’s en bestelbussen, en waterstof-elektrische voertuigen, bijvoorbeeld de grotere vuilniswagens.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is erg te spreken over deze nieuwe stap: “De woorden ‘schoon’ en ‘vuilniswagen’ klinken misschien niet meteen als een logische combinatie. Maar als je bedenkt dat er zo’n 6000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze geen uitlaatgassen maar uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in onze dorpen en steden.”

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen