Kennisnetwerk

Het kennisnetwerk Slimme en Gezonde Stad bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en kennisinstellingen die samenwerken aan slimme en innovatieve oplossingen voor een betere leefomgevingskwaliteit in Nederlandse steden. Centrale aandachtspunten zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidshinder.

Op 18 juni 2015 was de startbijeenkomst van dit netwerk. Netwerkleden ontmoeten elkaar online via de LinkedIn groep ‘Slimme en Gezonde Stad’ en offline tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten die komende tijd georganiseerd worden. Deze ontmoetingen worden gebruikt om interessante casussen met elkaar te delen, interessante thema’s verder uit te diepen en waar mogelijk coalities te vormen.

Ook lid worden van het netwerk Slimme en Gezonde Stad? Laat het ons weten

Informatie over hoe met u gegevens om wordt gegaan in het kader van de AVG vindt u in onze privacyverklaring.

 

Cookie settings