Slimme en Gezonde Stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. Schoner verkeer en vervoer helpen een stad gezonder te maken en ook kennis over luchtkwaliteit (fijn stof), geluid en verkeer en vervoer ondersteunt overheden en andere partijen maatregelen te nemen die de leefomgeving in de stad verbeteren. Het programma Slimme en Gezonde stad wil hieraan bijdragen.
 

De nalatenschap van Slimme en Gezonde Stad

Hbo-Lessen in gezonde, groene en duurzame verstedelijking
Het programma Slimme en Gezonde Stad van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde dat ‘Slim’ en ‘Gezond’ het uitgangspunt zouden worden voor het ontwikkelen van de stad van de toekomst. Het programma leverde tussen 2015 en 2018 diverse studies op en vele praktijkoefeningen in de zes pilotsteden. De kennis uit deze studies en praktijkervaringen zijn in samenwerking met vijf hbo-en wo-instellingen gecomprimeerd tot een integraal lesboek voor hbo-studenten die zich in de praktijk professioneel gaan bezig houden met de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid in steden.

De opzet van het boek is gericht op het proces en de aanpak van de slimme en gezonde stad. In alle hoofdstukken wordt benadrukt dat deze stad enkel kan ontstaan door een integrale aanpak in multidisciplinaire teams waarbij een actieve houding van groot belang is.

Het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen (19,95 excl BTW en verzenkosten) of gratis te downloaden.

Praat mee op LinkedIn

Via de LinkedIn groep Slimme en Gezonde Stad discussiëren netwerkleden over de invulling van het programma. Ook wordt dit platform door leden gebruikt om eigen casussen in te brengen, informatie te delen en online met het netwerk in contact te blijven.

Bent u benieuwd geraakt naar het programma en de activiteiten die voortkomen uit de verbonden pilotsteden? Download dan nu ons programmaboekje, met visuele overzichten van wat u van ons kunt verwachten.

 

 

Cookie settings