Fietsbelevingsonderzoek Tunnelvisie gepubliceerd

March 28, 2018 631 keer bekeken 0 comments

Onder de vlag van Slimme Gezonde Stad hebben de NHTV Breda, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en gemeente Schiedam gewerkt aan een fietsbelevingsonderzoek in het gebied rond de A20. De resultaten daarvan zijn afgelopen dinsdag overhandigd en zijn nu beschikbaar!

Prettige en veilige fietsroutes dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Maar wanneer een fietsroute grote infrastructuur kruist, zoals een snelweg, maakt dat het fietsen vaak ongemakkelijk of onprettig. Tunneltjes kunnen krap of donker zijn, verkeersonveilig of sociaal onveilig. Fietsers zien de snelweg daardoor vaak als barrière in hun route. Hoe beleven mensen in Schiedam de fietstunnels nu op de fiets? En wat zouden gebruikers graag verbeterd zien aan de fietsroutes door en nabij onze snelwegen?

Dit is de afgelopen 1,5 jaar door bovenstaande partijen onderzocht. Het mooie daarbij is dat er gebruik is gemaakt van de Virtual Reality-fiets die NHTV heeft ontwikkeld, om bewoners te laten deelnemen. Enkele interessante resultaten:

  • Kortere routes door de A20 worden niet altijd genomen omdat ze als (sociaal) onvelig worden ervaren (door bijv. verkeersdruk, slechte verlichting, slecht onderhoudsniveau) of verkeersobstakels bevatten.
  • De meest genoemde aandachtspunten voor tunnelontwerp zijn: defecte verlichting, onderhoudsniveau, wateroverlast en sociale veiligheid.
  • De Social Mediacampagne 'Wat is jouw tunnelcvisie' ontlokte diverse oplossingsrichtingen, zoals kunst aan de wanden en het toepassen van lichtconcepten.

De volledige resultaten zijn in te zien door de Tunnelvisie Rapportage te downloaden, alsook het Tunnelvisie Beeldverslag.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings