Slimme en Gezonde Stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners van steden gezond kunnen wonen, werken en ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. Schoner verkeer en vervoer helpen een stad gezonder te maken en ook kennis over luchtkwaliteit (fijn stof), geluid en verkeer en vervoer ondersteunt overheden en andere partijen maatregelen te nemen die de leefomgeving in de stad verbeteren. Het programma Slimme en Gezonde stad wil hieraan bijdragen.
 

Uitnodiging: Slim en gezond stedelijk ontwerp

Pal achter het centraal station van Utrecht verrijst een nieuw stukje stad. Deze nieuwe wijk, het Beurskwartier, wordt een innovatieve, duurzame en groene aanvulling op de historische stadskern. Met bijzondere aandacht voor een schone, aantrekkelijke en vooral ook gezonde leefomgeving.

De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigen u graag uit om de slotbijeenkomst van het Living Lab Utrecht SGS bij te wonen. U hoort uit de eerste hand de resultaten, bespreekt ze met vakgenoten en werpt uiteraard een blik op de toekomst van het Beurskwartier. Leerzaam en inspirerend. Bekijk alle informatie.
 

Praat mee op LinkedIn

Via de LinkedIn groep Slimme en Gezonde Stad discussiëren netwerkleden over de invulling van het programma. Ook wordt dit platform door leden gebruikt om eigen casussen in te brengen, informatie te delen en online met het netwerk in contact te blijven.

Bent u benieuwd geraakt naar het programma en de activiteiten die voortkomen uit de verbonden pilotsteden? Download dan nu ons programmaboekje, met visuele overzichten van wat u van ons kunt verwachten.